Hoppa till sidans innehåll

Integritetspolicy


Korpen Vallentuna - Integritetspolicy

För oss på Korpen Vallentuna är det viktigt att du och dina personuppgifter behandlas ansvarsfullt med hänsyn till din integritet och att du får reda på vilken information vi samlar in om dig, hur vi använder den samt hur vi gör det. Denna policy beskriver även dina rättigheter och hur du går till väga för att utöva dina rättigheter.

Vilken information samlar vi in?
Korpen Vallentuna samlar in och behandlar information inom de områden och funktioner som anges nedan. När du använder våra tjänster eller handlar hos oss kan du direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du blir medlem i vår förening, kontaktar oss eller använder någon av våra tjänster där du lämnar ifrån dig personuppgifter av något slag. Information du ger till oss:

 • Kontaktinformation - namn, e-postadress, mobiltelefonnummer, faktura- och leveransadress och liknande.
 • Personnummer - personnummer eller samlingsnummer
 • Betalningsinformation - kredit- och betalkortsdata, fakturainformation, bankkontonummer, etc.

Exempel på information vi samlar in om dig
När du använder våra tjänster kan vi komma att samla in följande information:

 • Inhämtande av adressuppgifter – på begäran av dig kan adressuppgifter hämtas för att underlätta köp. (Exempel på källor: Resurs Bank, Bisnode och Collector)
 • Enhetsinformation /Information om hur du använt vår hemsida - exempelvis hur du nådde oss och hur du använder våra tjänster.

 Information vi samlar in om dig – när du går med i vår förening

 • Livsstil-& segmenteringsinformation – intressen, beteenden samt kundprofil för att vi kontinuerligt ska kunna utveckla vårt erbjudande att bättre möta våra medlemmars behov samt kunna kommunicera, för dig, relevant information.

 Vad gör vi med din information i samband med att du köper varor eller tjänster hos Korpen Vallentuna kan dina personuppgifter komma att sparas och de används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster. 

Med stöd av medlemsavtalet för medlemmar i Korpen Vallentuna kommer dina personuppgifter att behandlas för att:

 • Genomföra ditt köp av varor och tjänster och vid behov verifiera din identitet och kontrollera ålder.
 • Ge dig medlemssupport och information om produkter och tjänster som du ber oss om.
 • Administrera, utveckla, förbättra och testa våra tjänster och de system som de tillhandahålls i.
 • Administrera ditt medlemskap i föreningen och ditt användarkonto.
 • Kunna lämna förmåner och erbjudanden till medlemmar i föreningen.
 • Kunna ge medlemmar personligt anpassad upplevelse.
 • Marknadsföra produkter och tjänster.

Om du ger ditt samtycke kommer dina personuppgifter att behandlas för att:

 • Skicka ut nyhetsbrev med aktuella erbjudanden.
 • Genom cookies spara dina webinställningar för att skapa en personlig användarupplevelse samt kunna rikta relevanta marknadserbjudanden till dig.
 • Bjuda in dig till att deltaga i medlemsundersökningar och föreningsutvecklingsinitiativ.

Korpen Vallentuna behandlar även personuppgifter med stöd av intresseavvägning såsom:

 • Utvärdera och förbättra våra sortiment och tjänster och de system som de tillhandahålls i som t.ex. genom felsökning, dataanalys, utveckling och testning, och liknande (föreningsutveckling och kvalitetssyfte).
 • Hantera kundtjänstärenden och svara på förfrågningar, klagomål och liknande (ge en bra service, kvalitet och utbildning).
 • Förhindra missbruk av en tjänst (förhindra, förebygga och utreda brott).
 • Genomföra och deltaga i tävlingar och event (ge en bra service).
 • Spara påbörjad bokning/beställning (ge en bra service).
 • Försäkringserbjudande (ge en bra service).
 • Dela och ta del av andra kunders utvärderingar av produkter (ge en bra service).

Korpen Vallentuna kommer även samla in och behandla personuppgifter för att följa tillämplig lagstiftning som t.ex. bokföringslagen, skattelagstiftning och liknande.

 

Vad gör vi med din information: Detaljerad

 

Ändamål

 • Genomföra ditt köp av varor och tjänster och vid behov verifiera din identitet och kontrollera ålder.

Behandlingar som utförs

 • Leverera beställd/köpt produkt eller tjänst (inklusive avisering om leverans eller kontakter i samband med försenad leverans).
 • Identifiera dig och kontrollera din ålder.
 • Hantera betalning (inklusive att analysera vilka betallösningar som ska erbjudas vilket innefattar kontroll mot dina betalningsinställningar och godkännande från kreditgivningsbolag.
 • Kontroll av din adress mot externa källor, Bisnode, Resurs, Collector el liknande
 • Hantera reklamations- och garantiärenden avseende beställd eller köpt produkt elller tjänst.

Kategorier av personuppgifter

 • Namn och kontaktuppgifter.
 • Person- eller samordningsnummer.
 • Betalningsinformation.
 • Medlemsnummer och användaruppgifter (endast medlemmar).
 • Orderuppgifter.
 • Ljud & foto, bild.

 Laglig grund: Fullgörande av köpeavtalet.

Lagringsperiod: Till dess att köpet genomförts (inkl. leverans och betalning) och för en tid om 3 år därefter i syftet för att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.

 

Ändamål

 • Administrera ditt medlemskap i kundklubben och ditt användarkonto.

Behandlingar som utförs

 • Ge behörighet att passera in/logga in.
 • Säkerställa din identitet och ålder.
 • Upprätthålla korrekta och uppdaterade uppgifter.
 • Spara dina kvitton för garanti och reklamation.
 • Hantera dina inställningar och uppgifter om t ex betalningssätt och leverans.
 • Spara shoppinglistor, lämna förslag på inköpslistor eller liknande åtgärder.

Kategorier av personuppgifter

 • Namn och kontaktuppgifter (källa: t ex Bisnode).
 • Person- eller samordningsnummer.
 • Betalningsinformation.
 • Medlemsnummer och användaruppgifter.
 • Orderuppgifter.
 • Tekniska uppgifter om datorn, mobiltelefonen och andra enheter som medlemmen använder och dess inställningar.

Laglig grund: Fullgörande av avtalet för föreningen.

Lagringsperiod: Till dess att medlemskapet avslutas (kan ske manuellt eller automatiskt vid inaktivitet under en period av 2 år).

  

Kommunicera med dig
Korpen Vallentuna kan även komma att använda dina uppgifter för att kommunicera med dig via utskick, telefon samt elektroniskt. Om du är medlem i föreningen kan vi komma att rikta erbjudande till dig baserat på tidigare köp samt din profil. Om du inte vill mottaga riktad kommunikation från oss kan du direkt avregistrera dig alt kan du maila till This is a mailto link. Observera att en ändring inte alltid gäller omedelbart. Vi kommer uppfylla din begäran så snart som det är praktiskt möjligt och strävar efter att senast ändra 30 dagar efter att vi mottagit din begäran.

Vilka kan vi komma att dela din information med
För att kunna tillhandahålla våra tjänster samt leverera dina varor till dig kan vi komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter.

 • Leverantörer, underleverantörer till samt bolag och föreningar inom Riksidrottsförbundet: För att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig samt för andra syften beskrivet i den här policyn kan Korpen Vallentuna komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer samt bolag och föreningar inom Riksidrottsförbundet.
 • Betal- och kreditbolag: För att hantera dina betalningar kan dina uppgifter delas med finansiella aktörer. Om du väljer att använda kredittjänster som tillhandahålls via våra partners kommer dina personuppgifter delas med betal- och kreditbolag. Våra partners kan även komma att ta en kreditupplysning på dig vid köp av abonnemang samt vid ansökan om krediter.
 • Försäkringsgivare: Om du i samband med ditt köp väljer att försäkra någon av dina produkter kommer dina personuppgifter samt produktinformation delas med försäkringsgivaren.
 • Myndigheter: Pga. lagkrav eller med ditt godkännande kan Korpen Vallentuna komma att dela dina uppgifter med myndigheter såsom Radiotjänst, Skatteverket, Polisen eller andra myndigheter.

Säkerhet
Korpen Vallentuna strävar efter att skydda dina personuppgifter och upprätthåller lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra olämpliga eller ofrivilliga utlämnanden, användning, åtkomst, förlust, ändring eller skada av dina personuppgifter.

Endast Korpen Vallentuna eller våra partners anställda som behöver åtkomst till dina personuppgifter för en specifik uppgift kommer att få åtkomst till dina personuppgifter.

Vad vi inte kommer göra med dina uppgifter
Vi kommer inte sälja dina personuppgifter till tredje part.

Var sparar vi dina uppgifter
Vi kommer till allra största del hantera dina personuppgifter inom EU/ESS. Om personuppgifter överförs till eller behandlas i ett land utanför EU/EES kommer Korpen Vallentuna vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå som är jämförbar med det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina uppgifter
Vi kommer endast behålla dina personuppgifter så länge som behövs för att uppfylla de syften som specificerats i denna policy. När vi sparar din data för andra syften t.ex. för att uppfylla krav på bokföring, sparar vi dina uppgifter endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive ändamål. Vi kommer genomföra regelbundna gallringar och ta bort personuppgifter om de inte längre behövs.

Dina rättigheter
Rätt att få tillgång till din data.
Du kan begära en kopia av de uppgifter vi har om dig samt verifiera den information vi har om dig. Kopian är kostnadsfri och vi strävar efter att ge dig svar inom 30 dagar.

Rätt till rättelse
Du har rätt att få felaktig eller ofullständig information om dig själv ändrad/rättad.

Rätt att bli raderad ("rätten att bli bortglömd")
Om du inte lägre vill att vi sparar dina uppgifter har du rätt att få dina uppgifter raderade förutsatt att de inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som t.ex. bokföringslagen som gör att vi inte genast kan radera delar av din data. Vi kommer i de fall endast spara den data som vi är skyldiga enlighet lag att hålla. Om behandlingen baseras på samtycke och detta återkallas så kommer dina uppgifter raderas.

Rätt att begränsa
Du har rätt att kräva att behandlingen begränsas om något av följande är tillämpligt:

 • om du bestrider att personuppgifterna är korrekta,
 • behandlingen är olaglig,
 • eller om vi behöver inte längre uppgifterna men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk.

Rätt att invända
Du har rätt att invända mot behandling om den lagliga grunden för din behandling är intresseavvägning.

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att få de personuppgifter som du tillhandahållit till oss som behandlas automatiskt överfört till dig själv eller en ny personuppgiftsansvarig om den lagliga grunden är samtycke eller att behandlingen varit nödvändig för att fullgöra ett avtal och detta inte påverkar tredje parts rättigheter på ett ogynnsamt sätt.

Rätt att återkalla samtycke
Du har när som helst rätt att återkalla eventuella samtycken som du givit Korpen Vallentuna.

Rättigheter vid profilering
Du har rätt att inte bli föremål för beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inbegripet profilering, och som kan få rättsliga följder eller motsvarande för dig. Detta gäller dock inte:

 • om det är nödvändigt för ingående eller fullgörande av avtal med dig,
 • om det är tillåtet enligt gällande lagstiftning,
 • eller om du har samtyckt till behandling.

Kontakta oss
Personuppgiftsansvarig är Korpen Vallentuna som är en svensk ideell motionsidrottsförening med organisationsnummer 802407-5783 och har sitt säte i Vallentuna. Personuppgiftsbiträde/ombud vid föreningen är Ulrika Skarin, Verksamhetschef.

Om du har frågor angående hanteringen av dina personuppgifter är du välkommen att maila oss på This is a mailto link alternativt ringa till oss på +46 (0) 8-514 50 600.

Tillsynsmyndighet
Datainspektionen är den tillsynsmyndighet som i Sverige övervakar att de som behandlar personuppgifter följer dataskyddsförordningen. Om du anser att Korpen Vallentuna behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter Telefonnummer: 08-657 6100 E-post: This is a mailto link.  

Uppdateringar
Korpen Vallentuna förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera i denna policy. 

Uppdaterad: 23 MAJ 2018 09:38 Skribent: Ulrika Skarin
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Korpförening Vallentuna - Korpen
Vallentuna Träningscenter, Parkvägen 1
18636 Vallentuna

Kontakt:
Tel: 0851450600
E-post: info@korpen-vallentu...

Se all info